Specyfika rynków kryptowalutowych – czym różnią się od innych instrumentów?

Różnica między handlem na klasycznych instrumentach a inwestycjami w kryptowaluty tkwi przede wszystkim w niskiej płynności tych rynków, przy potężnych obrotach, co przekłada się na wysoką zmienność kursu. Bardzo łatwo zaobserwować to na profilu wolumenu lub footprint chart — wykres pełen jest luk cenowych, powstałych w wyniku niewystarczającej ilości zleceń oczekujących. Wynika to między innymi ze sporadycznej obecności na rynku większych instytucji finansowych, które np. na instrumentach Forex są głównym dostarczycielem płynności. Warunki na giełdzie kryptowalut dla niektórych traderów mogą być jednak sprzyjające.

Przede wszystkim, instrumenty takie jak Bitcoin, Ethereum czy Ripple, są atrakcyjne dla inwestorów krótkoterminowych, otwierających krótkie pozycje z zamiarem łapania krótkich, dynamicznych ruchów cen. Jako początkujący, możemy mieć wrażenie, że z technicznego punktu widzenia handel na kryptowalutach znacząco różni się od klasycznego podejścia do giełdy. Na szczęście nie jest to prawdą.

Handel na kryptowalutach, choć ryzykowny, jest możliwy.

Jeśli oprzemy swoją analizę np.na podstawach teorii aukcji, spekulacja na tych rynkach niespecjalnie będzie różnić się od handlu na mniej popularnych — a przez to i mniej płynnych, parach walutowych czy akcjach. Dodatkowym plusem jest nieco większa wiarygodność sygnałów wysyłanych przez popularne wskaźniki służące do analizy, ze względu na rzadsze manipulacje finansowe.

Powyżej przedstawiono przykładowe oznaczenie poziomów wsparcia i oporu na rynku Bitcoina. Korzystając z profilu wolumenu, zwiększamy wartość oznaczonych poziomów, które pokrywają się z obszarami o niskich obrotach. Wedle podstaw teorii Wyckoffa, cena na przykładzie może znajdować się w fazie akumulacji, a ewentualne przełamanie poziomu oporu w przyszłości, może zostać odebrane jako sygnał końca trendu i nadchodzącego wzrostu.

Problemy z płynnością.

Grafika przedstawia wyrwy cenowe na rynku BTC/USD. Niska płynność instrumentu przyczynia się do dużych wahań kursu, które mogą być niebezpieczne dla niedoświadczonych traderów.

Ze względu na brak porządku w historii zleceń, interpretacja wykresu jest znacznie trudniejsza niż w przypadku popularnych rynków złota czy indeksu Wall Street US30. Zadanie ułatwia obecność statystyk na dole ekranu, informujących nas o przyjętym wolumenie oraz wartościach Delty.

Giełda kryptowalut, a Forex — główne różnice między rynkami.

Rynki walut klasycznych i kryptowalut są zupełnie oddzielnymi klasami instrumentów. Mimo to podlegają zasadom popytu i podaży, którymi rządzą się wszystkie pozostałe rynki, więc jeśli masz doświadczenie w handlu na parach walutowych lub akcjach, masz szansę z powodzeniem przewidywać także przyszłe ceny kryptowalut. Tak tokeny, jak i Forex, mają jednak swoje unikalne cechy, które przyciągają traderów konkretnego typu.

Forex, czyli “Foreign-Exchange” to największy i najbardziej płynny rynek na świecie.

Mimo iż sam Forex jest zdecentralizowany, waluty na nim wciąż są wspierane przez rządy scentralizowane — stąd wynika jedna z największych różnic między rynkiem walut kryptograficznych a parami walutowymi — oparcie w analizie fundamentalnej. Kryptowaluty podlegają hostingowi online, a ich działanie opiera się na tzw. sieci P2P, umożliwiającej wymianę danych między użytkownikami. Powoduje to, że są one postrzegane jako instrumenty kompletnie oderwane od rzeczywistości, przez co nieprzewidywalne na dłuższych dystansach.

Forex do pewnego stopnia opiera się na analizie fundamentalnej.

Nawet najpopularniejsze kryptowaluty bywają dużo bardziej niestabilne niż waluty klasyczne, takie jak dolar amerykański. Sprawia to, że tokeny dopiero wchodzące na rynek, przez spekulantów traktowane są raczej jak akcje groszowe, których ceny mogą spaść lub wzrosnąć o kilka do nawet kilkunastu procent w bardzo krótkim czasie. Wspomnieliśmy już, że wahania cen na rynkach kryptowalut wynikają m.in. z tego, że jako wirtualne środki płatnicze, nie znajdują istotnego oparcia w sytuacji gospodarczej na świecie.

Na rynku Forex, mimo sporych wahań cen, możliwość manipulacji finansowej wciąż jest do pewnego stopnia ograniczona, ze względu na pojawiające się regularnie wiadomości ekonomiczne, które “dostrajają” cenę danej waluty do warunków ekonomicznych danego kraju. Przez wzgląd na to, należy zdawać sobie sprawę, że inwestycje w kryptowaluty obarczone są dodatkowym ryzykiem i to w porównaniu do spekulacji na Forex, będącym bodajże nie tylko największym, ale i najtrudniejszym do handlu rynkiem na świecie. W tej sytuacji priorytetem jest więc długoterminowy trading na koncie demonstracyjnym i otwarcie realnego dopiero wówczas, gdy zyskamy pewność co do obranej przez nas strategii.

Nie mniej istotny jest przemyślany plan zarządzania ryzykiem — powinien być on skonstruowany tak, by w dłuższej perspektywie uchronić nas przed utratą sporej części zainwestowanych środków, w wyniku nieuniknionych wahań cen.