Profil wolumenu – czym jest i jaką pomoc w grze na giełdzie proponuje?

Wskaźnik wolumenu ma na swoim wykresie niemalże każdy trader na giełdzie. Wśród uczestników rynku, największą popularnością cieszy się reprezentacja wolumenu na osi x, przy czym wielu z nich nie wie o istnieniu jego ważniejszej odmiany — wskaźnika osi y. Przyjrzyjmy się profilowi wolumenu, jego potencjalnym zastosowaniom i korzyściom, które płyną z włączenia go do swojego inwentarza podczas gry na giełdzie.

Wolumen w czasie kontra wolumen na poziomach cenowych

Przypomnijmy sobie podstawy giełdy i fakt, że wolumen jako taki jest wielkością obrotów na danym obszarze. W klasycznej wersji wskaźnik wolumenu umieszczony na osi x informuje o obrotach poszczególnych świec. Profil wolumenu reprezentuje liczbę zleceń przyjętych na konkretnych poziomach cenowych — osi y, co pozwala traderowi nakreślić najchętniej wybierane obszary i potencjalne poziomy wsparcia/oporu, co z kolei przekłada się na lepiej uargumentowane decyzje handlowe.

Poziomy wsparcia/oporu a profil wolumenu.

Chociaż handel z użyciem linii wsparcia i oporu jest jedną z najpopularniejszych technik, statystyczny trader na giełdzie określa je subiektywnie, co przekłada się na niską skuteczność. Grafika przedstawia wykres ceny z profilem wolumenu, na którym oznaczono dwie spore wyrwy – IM1 oraz IM2.

Są to bardzo istotne poziomy, ponieważ cena powinna zareagować z nimi w przyszłości, odrzucając je lub wypełniając nowymi zleceniami. Dodatkowo możemy zauważyć pomniejsze luki, oznaczone literami od “a” do “f”, które mogą posłużyć nam jako krótkoterminowe poziomy wsparcia/oporu, które znaczenie ułatwią nam granie na giełdzie.

Point of control.

Poziom Point of Control (POC), reprezentowany przez wyszczególniony osobnym kolorem pas wolumenu, jest najchętniej wybieranym poziomem cenowym w danym obszarze wartości. Na grafice w powyższym akapicie został oznaczony kolorem pomarańczowym. Możemy wykorzystać go w sposób praktyczny, jako poziom wsparcia/oporu, czyli wiarygodny cel, który cena przetestuje w przyszłości. Ze względu na fakt, iż kurs ma tendencje do reagowania z poziomem o najwyższych obrotach, POC może posłużyć nam zarówno jako obszar ustawienia zlecenia Take Profit, jak i linia, za którą ustawimy Stop Loss. Szczególnie wysoką wartość na wykresie ma tzw. naked point of control, czyli poziom, który nigdy wcześniej nie został przetestowany.

Dysbalans, czyli obszar, na którym nie przyjęto wystarczającej ilości zleceń.


Profil wolumenu pozwala także na szybkie rozpoznanie ostatniego dysbalansu, czyli wyraźnej nierówności między kupującymi i sprzedającymi, która doprowadziła do gwałtownego spadku cen. Takie zjawisko zwykle towarzyszy manipulacjom rynkowym, po których cena powraca do “pustych” poziomów, by zyskać nabywców na konkretne oferty po przeciwnej stronie.

Świeżo powstałe nierówności przedstawiono na powyższym zrzucie ekranu — cena najprawdopodobniej powróci do nich, dzięki czemu — w przypadku zleceń KUP, będziemy mogli otworzyć pozycję długą po dużo lepszej cenie.

Profil Wolumenu i VWAP.

Profil świetnie współpracuje z narzędziem VWAP, obrazującym ewolucję obszaru wartości, a przez to — umożliwiającym uporządkowanie rynku i określenie poziomów przecenionych oraz przeszacowanych. Zwykle, w tradingu detalicznym, do tego typu zadań służą wskaźniki techniczne, takie jak RSI, który jest podstawą tego, co oferuje przeciętna aplikacja giełdowa. Warto przyjrzeć się jednak narzędziom bardziej zaawansowanym, ponieważ, ze względu na proste, logiczne zasady, profil wolumenu do pary z VWAP może być wartościową alternatywą dla najpopularniejszych technik. Zwłaszcza, że tego typu analiza opiera się na statystycznym prawdopodobieństwie.

Grafika przedstawia potencjalne poziomy przeceny i przeszacowania — A i B.

W obu przypadkach cena znajduje się w obszarze VWAP reprezentującym trzecie odchylenie standardowe, co pokrywa się z profilem wolumenu — widać wyraźnie, że w tych momentach rynek przyjmuje zlecenia poza głównym obszarem wartości, przez co prawdopodobieństwo powrotu do niego lub dalszej ekspansji jest bardzo wysokie.

Market Profile — nieoceniona pomoc w graniu na giełdzie.

Odmianą profilu wolumenu jest tzw. profil rynku, który służy do analizy wartości w skali makro i powinien wchodzić w skład narzędzi udostępnianych nam przez płatne platformy giełdowe. Na zrzucie ekranu widzimy następujący scenariusz.

Główny obszar wartości A, wypuścił cenę ze swoich ram, po czym ta stworzyła bloki wolumenu poniżej – 1 i 2, odrzucając przy tym niższe poziomy.

Aktualnie, znajduje się ona w obszarze B — CA.

Zakładamy dwie możliwe wersje wydarzeń — test krawędzi obszaru B i powrót do średniej ceny w tym obszarze lub powrót do najistotniejszego obszaru A.

W ten sposób, z pomocą profili rynku, wolumenu, średniej wartości instrumentu i informacji, które odczytamy z ruchu ceny, możemy zbudować wartościowe prognozy giełdowe. Należy jednak pamiętać, że Market Profile, Volume Profile czy VWAP, nie są wskaźnikami technicznymi, a narzędziami pomagającymi w analizie rynku, przez co nie otrzymamy od nich prostych sygnałów kup/sprzedaj.