Footprint chart, Delta i VWAP na rynkach kryptowalut

Traderzy, inwestując środki w kryptowaluty od zera, bardzo rzadko mają dostęp do odpowiedniej edukacji, która przygotowałaby ich na kontakt z instrumentami finansowymi. Najpopularniejszym narzędziem, z którego w świecie tradingu detalicznego korzysta się w celu określenia przyszłych ruchów cen, jest bardzo ograniczona analiza techniczna. Chociaż nawet podstawowe założenia z tej dziedziny potrafią w jakimś stopniu pomóc nam w zorientowaniu się w panującej na rynku sytuacji, wykresy świecowe i występujące na nich formacje, wysyłają sygnały z dużym opóźnieniem, przez co przeważnie nie znajdują zastosowania w profesjonalnym tradingu.

 Traderzy zajmujący się spekulacją m.in. na giełdzie kryptowalut czy rynkach Forex, korzystają z wachlarza rozwiązań, które nie cieszą się wielką popularnością wśród przeciętnych inwestorów. To wielki błąd, ponieważ narzędzia takie jak footprint chart i skumulowana delta, VWAP i profil wolumenu mogą zamienić nasz trading ze zgadywanki w pomysł na biznes kryptowalutowy.

Footprint chart, Delta i VWAP, a kryptowaluty.

By zrozumieć korzyści płynące z używania footprint chart, który jest szczegółowym zapisem przyjętych zleceń — tzw. taśmą czy VWAP (z ang. Volume Weighted Average Price), będącego czymś na kształt miernika wartości danego aktywa, należy zrozumieć różnice między rynkami futures a CFD, na których część osób prowadzi inwestycje w kryptowaluty.

Te pierwsze w dużym uproszczeniu możemy nazwać rynkami, które dają nam dostęp do surowych danych, takich jak liczba kupujących, sprzedających, a także zleceń oczekujących na realizację. Na rynkach, do których dostęp daje nam większość brokerów CFD, próżno szukać tego typu informacji. Musimy zadowolić się ceną kupna, sprzedaży i ewentualnie — danymi, które otrzymamy od dobranych przez siebie wskaźników technicznych, co często niewiele pomaga, ponieważ pokazywany przez nie obraz jest jedynie interpretacją informacji, z których większość widzimy na surowym wykresie świec japońskich, za pomocą prostych równań matematycznych.

Alternatywą dla subiektywnego określania linii trendów (które siłą rzeczy są do określenia niemalże niemożliwe, ze względu na mnogość sposobów ich interpretacji) jest oznaczenie statycznej i dynamicznej wartości konkretnego instrumentu za pomocą profilu wolumenu oraz wspomnianego VWAP. Takie spojrzenie na ceny kryptowalut możemy wspomóc narzędziem typu footprint chart udzielającym informacji o delcie poszczególnych świec, czyli w uproszczeniu — surowym stosunku zaangażowania kupujących do strony przeciwnej.

To z kolei pozwoli nam na wykrywanie ewentualnych kontynuacji lub odwróceń trendu w czasie rzeczywistym, bez pomocy niedoskonałych wskaźników technicznych.

Footprint charts – w jaki sposób działają?

Footprint chart przekazują nam kilka istotnych informacji. W okienku oznaczonym literą A znajduje się stosunek sprzedających do kupujących. Przykład ten mówi o jednym sprzedającym i dwóch kupujących na konkretnym poziomie cenowym.

W oknie B zaznaczono profil wolumenu, który informuje nas o obrotach na poszczególnych poziomach w świecy, przy czym, im dłuższy pas, tym większe jego znaczenie. Kolor czerwony symbolizuje wolumen spadkowy, czyli dominację sprzedających, zielony – większe zainteresowanie kupnem. Bardzo istotne są również statystyki przedstawione w oknie C.

Są to kolejno: Delta, czyli siła sprzedających – siła kupujących, Delta Chg – zmiana Delty w stosunku do poprzedniej świecy, Max/Min Delta – maksymalna i minimalna zarejestrowana podczas tworzenia się świecy, Delta, Delta% – stosunek sił sprzedających i kupujących wyrażony w procentach oraz Total Vol – informacja o całkowitych obrotach na danej świecy.

Footprint charts w praktyce.

Na powyższym wykresie Footprint szczególnie istotne są trzy świece. Świeca A sugeruje absorpcję – statystyki pokazują, że przy średnim wolumenie obrotowym, większa liczba uczestników była zainteresowana wzrostami ceny, jednak zostali oni wchłonięci przez większe zlecenia, które popchnęły rynek w dół. Po kilku mało istotnych świecach o bardzo niskich obrotach docieramy do punktu B, w którym część rynku zainteresowana spadkami zaczyna napotykać pierwsze przeszkody.

Świecę B otwarto około 11:02, a zamknięto – o 11:10, co przy czasie tworzenia się poprzednich świec (od kilku do kilkudziesięciu sekund), wybija się na pierwszy plan, sugerując relatywnie długą, bo aż ośmiominutową walkę sprzedających o kontrolę, którą co prawda uzyskali – pokazują to statystyki, jednak nie byli zdolni ruszyć ceny w niższe rejony.

W ostatnim etapie widzimy kolejne, nieudane próby zepchnięcia ceny, aż do momentu powstania świecy C, w której pierwszeństwo zdobyli kupujący, prawdopodobnie szykując kurs do wybicia w górę po absorpcji pozycji krótkich.

Tak się też stało – trend po krótkiej konsolidacji został odwrócony, a kolejnym potwierdzeniem nadchodzących wzrostów była świeca D, na której zarejestrowano sporą absorpcję zleceń krótkich – wolumen na świecy przekroczył 8000.

Giełdy kryptowalut, a dostępność narzędzi do analizy.

Analiza kryptowalut z pomocą omówionych narzędzi powinna być dostępna w bardziej zaawansowanych aplikacjach. W przypadku brokera instrumentów CFD możemy mieć z tym problem, dlatego warto spróbować korzystać z osobnej platformy obrotu kryptowalutami, która będzie przeznaczona tylko do celów analitycznych.