Budowa kontekstu na rynkach kryptowalut

Gdy inwestujemy swoje środki w kryptowaluty, pewny zysk jest jedynie złudzeniem. Chcąc zmaksymalizować szanse powodzenia, musimy unikać powszechnych pomyłek — jedną z nich jest brak zaktualizowanego kontekstu rynkowego, który bywa wyjątkowo kosztowny. Historia drogi, którą musiała przejść cena, by znaleźć się w aktualnym momencie ewolucji rynku, jest dużo ważniejsza niż proste sygnały do otwarcia lub zamknięcia pozycji. Sprawdźmy, w jaki sposób na budowie kontekstu może skorzystać nasza analiza kryptowalut.

Market Profile + Volume Profile

Chcąc skorzystać z uniwersalnych zasad teorii aukcji, budowę kontekstu powinniśmy rozpocząć od skonstruowania tzw. composite profiles, które pomogą nam zrozumieć jak handlować kryptowalutami. Technika ta polega na łączeniu i rozdzielaniu ze sobą graficznych reprezentacji wolumenu tak, by każdy z nich oddawał, jak najrówniejszą wartość, którą następnie będziemy mogli zamknąć w krzywej Gaussa. Analizę z użyciem profili mogą umożliwiać dobre giełdy kryptowalut lub specjalne programy zdolne do pobierania danych z rynków tego typu, np. Quantower lub Sierra Charts. W znalezieniu odpowiedniego oprogramowania na pewno pomoże nam rzetelny ranking platform kryptowalut.

Analiza multi-timeframe

Wzmianka o ramach czasowych w nagłówku może być nieco myląca, ponieważ korzystanie z wykresów minutowych, godzinowych czy dziennych, choć wskazane, nie jest niezbędne. Z łatwością zmienimy ustawienia tak, by każda ze świec reprezentowała określoną liczbę punktów na wykresie lub konkretną, ustaloną przez nas wartość wolumenu, co pozwoli spojrzeć na ceny kryptowalut z nowej perspektywy. W wariancie klasycznym skorzystamy jednak z kilku ram czasowych – 4H, 1H, 15M oraz — ewentualnie, 1M. Takie podejście pozwoli dogłębnie przeanalizować rynek, w skali makro (4H+1H) oraz zadbać o jak najlepszy moment wejścia i ustawienie zleceń Stop, oraz Take Profit (15M+1M). Samo otwarcie pozycji może być dodatkowo potwierdzone za pomocą obserwacji przepływu zleceń rynkowych na wykresie typu footprint chart. Takie narzędzie może udostępniać nam zaawansowany program do tradingu kryptowalut, jednak ze względu na niską płynność na instrumentach z tej klasy, jego użyteczność będzie znacznie mniejsza.

VWAP

VWAP, czyli skrót od Volume Weighted Average Price, jest średnią ważoną ceny, nadającą szczególne znaczenie wolumenowi na poszczególnych poziomach cenowych. Innymi słowy — o ile w przypadku klasycznych średnich kroczących, równanie, licząc średnią wartość aktywa, bierze pod uwagę ceny otwarcia i zamknięcia świec, VWAP liczy ją, korzystając z ilości przyjętych zleceń na danym poziomie. Wzbogacony o bandy reprezentujące odchylenia standardowe, może posłużyć nam jako narzędzie, dzięki któremu będziemy mogli obserwować ewolucję aktualnego profilu wolumenu.

Kreślenie struktury na podstawie teorii fal Elliotta

Dodatkowe informacje o aktualnym stanie rynku uzyskamy, dzieląc go na poszczególne fale, opierając się na klasycznej teorii Elliotta, która jest na tyle uniwersalna, że z łatwością obejmie tak akcje giełdowe, jak i kryptowaluty. O ile kurczowe trzymanie się jej zasad może być trudne i wpędzi nas w pułapkę analizy “od linijki”, tak luźno kreśląc poszczególne cykle rozwoju wartości i osadzając je w kontekście długoterminowym, odpowiemy na pytanie o to, w jakich fazach instrument znajduje się na poszczególnych ramach czasowych, przez co będziemy mogli “dostroić” ewentualne wejście do naturalnego rytmu rynku.

Budowa kontekstu — przykłady

Profil rynku

Budowa rynkowego kontekstu zacznie się na dziennym wykresie Market Profile. Porządkujemy obszary wartości oraz wyszczególniamy dwa najważniejsze – VA1 i VA2. Wcześniej naszą jedyną informacją była aktualna cena instrumentu – 1.23033.

Po szybkim spojrzeniu na profil rynku zyskaliśmy informacje o dwóch zakresach najchętniej wybieranych cen – VA1, czyli 1.22450 – 1.22750 oraz VA2 – 1.23450 – 1.23650. Aktualnie, cena utknęła między poziomami po prawdopodobnym teście obszaru VA1, który oznaczono czerwonym kwadratem i literą “T”.

Przenieśmy się na wykres świecowy 4H, by przyjrzeć się zachowaniu ceny.

4H

Na wykresie czterogodzinnym w oczy rzuca się kilka rzeczy.

Przede wszystkim, test obszaru VA1, który oznaczyliśmy na profilu rynku, wygląda jednocześnie na pułapkę, w której utknęli sprzedający, zaabsorbowani przez większe zlecenia. Dodatkowo sam ruch w dół wypełnił ogromną wyrwę/nierówność – D1, którą wytworzyło agresywne wybicie z bloku VA1.

Po krótkiej analizie uznajemy więc, że na niższych ramach czasowych będziemy szukać wzrostów.

1H

Wykres godzinny podsuwa nam pomysł, wedle którego poczekamy na ewentualne wsparcie na poziomie SR — będzie to sygnał do poszukiwania wejścia w pozycję długą na wykresie 15-minutowym. Po chwili oczekiwania, cena nie znajduje wsparcia na linii SR, za to odrzuca obszar wcześniejszej absorpcji — AB, tworząc prawdopodobny order block — OB. Jest to sygnał do zejścia na wykres 15M w celu otwarcia pozycji.

15M

Widać wyraźnie, że jeśli cena znajdzie wsparcie na poziomie VA1-SR, będzie to oznaczało prawdopodobny powrót do obszaru wartości, z czego wynika ustawienie zlecenia take profit. Będzie spoczywać ono powyżej ostatniego ze szczytów z prostego powodu — to właśnie tam zlokalizowana jest największa płynność, czyli. m.in. zlecenia stop loss osób, które zdecydowały się otworzyć podczas trendu spadkowego pozycję krótką. Na poszarpanym wykresie stosunkowo trudno oznaczyć konkretne fale Elliotta, jednak ze względu na znaczne przyśpieszenie rytmu: 1SD-1SD-3SD-4SD i następujący po nim breakout — B/O, czyli przełamanie, możemy założyć, że mieliśmy do czynienia z eskalacją fali piątej i ostatniej.

Cena znajduje wsparcie w oczekiwanym miejscu, więc otwieramy pozycję długą z wcześniej ustalonymi poziomami stop loss — w obszarze absorpcji/testu i take profit — powyżej pierwszego szczytu. Transakcja kończy się bardzo szybko.

Cena bez problemów, z pomocą agresywnego wybicia, dociera w rejony powyżej strategicznego szczytu, zbierając płynność tam ulokowaną. Ze względu na dynamikę giełdy kryptowalut, okazje do podobnych wejść będą zdarzać się dość często. Pamiętajmy jednak, że duża zmienność kursu to miecz obosieczny, a inwestycje w kryptowaluty wiążą się ze sporym ryzykiem — szczególnie jeśli otwieramy pozycję bez wcześniejszego przygotowania.