Analiza kryptowalut z użyciem formacji świecowych

Wśród niewymagających strategii inwestycyjnych, jedną z ciekawszych jest rozpoznawanie formacji świecowych. Wbrew pozorom, handel z wykorzystaniem takich ustawień, wymaga jednak dobrego zrozumienia powodów, które stoją za ich powstawaniem na wykresie. Przyjrzyjmy się kilku najpopularniejszym motywom, które możemy wykorzystać, inwestując w najpopularniejsze kryptowaluty.

Popularne formacje, które okażą się pomocne, jeśli próbujesz przewidzieć przyszłe ceny kryptowalut.

Formacja double top/double bottom.

Formacje podwójnego szczytu i podwójnego dna, nazywane też formacjami M i W, cieszą się popularnością nawet wśród osób, które do koncepcji formacji świecowych podchodzą z rezerwą i mogą przydać się w trakcie analizy kryptowalut. Powód jest prosty – po agresywnej wyprzedaży lub hossie, cena napotyka obszar, który dwukrotnie próbuje przebić – bezskutecznie.

Jeśli wskazany obszar jest dodatkowo istotnym poziomem historycznym, formacja sama w sobie może stanowić wiarygodny sygnał do otwarcia pozycji. Należy pamiętać, że zaobserwowana formacja powinna być umieszczona w kontekście rynku, co pozwoli wyeliminować fałszywe sygnały.

Grafika przedstawia przykładową formację double bottom na rynku Bitcoina – BTC/USD. W okolicach 29000 widać wyraźne, podwójne odrzucenie ceny, przełamanie poziomu oporu bloku cenowego i odwrócenie trendu.

Głowa i ramiona

W przypadku formacji Head and Shoulders cena tworzy szczyt, który następnie zostaje przebity – dokładnie tak, jak w klasycznym trendzie wzrostowym. Następnie, ze względu na słabość kupujących, spada w okolice, w których rynek rozpoczynał tworzenie pierwszego szczytu, by jeszcze raz spróbować wznieść się w górę. I ta próba kończy się niepowodzeniem, co na wykresie tworzy charakterystyczną formację. Po przebiciu tzw. linii szyi możemy spodziewać się odwrócenia trendu.

Formacja występuje także w wersji Reversed Head and Shoulders, która sygnalizuje koniec trendu spadkowego i początek hossy lub kontynuację wzrostów. Jeśli nie wiesz, jaką kryptowalutę wybrać do handlu, być może dobrym pomysłem będzie przeskanowanie popularnych wykresów, w celu znalezienia podobnej formacji na jednym z nich. Powyższy przykład obrazuje dwie, następujące po sobie formacje odwróconej głowy i ramion, jako zwiastuny kontynuacji trendu wzrostowego.

Rosnący kanał cenowy

Gdy cena dotyka górnej linii trendu w kanale, tworzy kolejne szczyty, a w przypadku reakcji na dolną linię trendu – dołki. O ile handel w kanale, od jednej linii do drugiej, jest możliwy, tak instytucje finansowe wykorzystują popularność systemów opartych na rozpoznawaniu trendów, tworząc fałszywe przełamania w celu złapania w pułapkę sprzedających i realizacji zleceń stop loss osób oczekujących wzrostów.

Nieco bezpieczniejszym rozwiązaniem może być więc oczekiwanie na wyraźne przełamanie kanału i ruch w dół. Tak czy inaczej, jeśli chcesz dowiedzieć się jak handlować kryptowalutami, znajomość motywu kanału cenowego jest absolutną podstawą.

Opadający kanał cenowy

Jest odwróceniem kanału rosnącego i zwykle prowadzi do otwarcia trendu wzrostowego. Logika stojąca za tą formacją często opiera się na wytworzeniu agresywnej podaży w fałszywym trendzie spadkowym, od której więksi gracze odkupią pozycje po najlepszych cenach.

Formacja flagi

Motyw tzw. flagi opiera się na technice tworzenia płynności przez twórców rynku.

W przypadku trendu wzrostowego, po agresywnym impulsie, cena tworzy charakterystyczną, opadającą formację, podczas której traderzy detaliczni szukający okazji do złapania odwrócenia trendu, zostają zamknięci w pułapce, sprzedając swoje pozycje większym instytucjom.

Gdy proces dobiegnie końca, cena podąży w kierunku wyznaczonym przez początkowy impuls. Flaga występuje w wariantach wzrostowym – opadająca oraz spadkowym – rosnąca.

Na grafice przedstawiono formację flagi w trendzie wzrostowym. Wyraźnie widzimy, jak cena chwilowo przyjmuje zlecenia w kierunku przeciwnym – które mogą być realizacją części zysków z pozycji długich, po czym podąża dalej we wcześniej ustalonym kierunku. Wśród ustawień tego typu wyróżniamy także tzw. fałszywe formacje flagi, będące pułapką na kupujących/sprzedających.

Na obrazku można rozpoznać dwa ustawienia przypominające świecowe formacje flag – F1 oraz F2, przy czym ta druga okazała się fałszywa i zamiast kontynuacji spadków, zwiastowała odwrócenie trendu. Formacje flagi są bardzo często spotykane m.in. właśnie na giełdach kryptowalut.

False breakout/breakdown.

Podobnie jak w przypadku reszty formacji, charakterystyczne ustawienie świec reprezentuje manipulację rynkową. Zrzut ekranu przedstawia fałszywe przełamania, którym ulega cena Bitcoina.

Wywołały one nagłe zainteresowanie wzrostami – w punkcie A oraz spadkami – w punkcie B. W przykładzie B, poniżej poziomu odbieranego jako linia wsparcia ustawiono zlecenia oczekujące KUP, które wchłonęły sprzedających i wywindowały kurs wyżej.

Przy motywie false breakout, ta sama sytuacja ma miejsce z manipulacją w postaci złamania poziomu oporu, po czym cena powraca w obszar wartości, lub rozpoczyna nagłą wyprzedaż. Na przykładzie ma to miejsce w obszarze A, kiedy balans znajdujący wsparcie w okolicach poprzedniego bloku cenowego, okazuje się pułapką na kupujących.

Tego typu manipulacje rynkowe, ze względu na ogromną płynność, dotyczą przede wszystkim rynków Forex, ale należy o nich pamiętać także wtedy, gdy inwestujemy w kryptowaluty.